Landschappelijke gemeenschapsontwikkelingen

Ecologie

Ecologie geeft de relatie weer tussen leefgemeenschappen en landschap . Binnen de bouwpraktijk is dit een belangrijk aspect omdat zowel goederen als mensen lichamelijk erg klimaat gebonden zijn. Daarnaast vormt de plaats, wind / zon oriëntatie en omgeving een belangrijk aspect van een gebouw. Daarom is het belangrijk waar een bouwwerk komt. Of het gebouw nu op of aan het water / land komt er is sprake van een bestaande toestand hiervan. De plaats op aarde bepaald welke aardstralen aanwezig zijn. Daarnaast bepaald de grondgesteldheid welke draagkracht deze heeft op basis waarvan een fundering gekozen wordt. De windrichting orientatie is van grote invloed op de vochthuishouding van het gebouw en de plaats waar de zon opkomt en ondergaat gedurende de loop van de seizoenen. Als de plaats bepaald is kan vervolgens aan de hand hiervan het materiaal gebruik en verdere vormgeving plaatsvinden. Zo mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de grote daglicht openingen en het materiaal gebruik per gevel. De vormgeving van het hele gebouw in materiaal leidt uiteindelijk naar de mate waarin installaties gebruik moeten worden om het klimaat comfortabel te houden.Stedelijke ontwikkelingen

De diensten en (producten) betreffen:

  • Programma van eisen bouwactiviteiten.

  • Schetsontwerp,  bestek- en werktekeningen burgerlijke en utiliteitswerken.

  • Bouwkosten advies bouwvoorbereidingsactiviteiten verbouw-renovatie / nieuwbouw.

  • Opnames, inspecties en rapporten bouwkundige staat bestaande bouwwerken, advies te herstellen gebreken / onderhoud, richtprijzen.

Ook onderdelen van bovenvermelde diensten behoren tot de onderdelen.